Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Đàn - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.847.487
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03 28 Điểm báo 1 copy

Thực hiện Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND xã Tam Đàn thông báo yêu cầu các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các hoạt động tiếp tục tạm dừng:

- Các hoạt động: Internet công cộng, trò chơi điện tử, karaoke, xoa bóp (masage), trị liệu, spa, thẩm mỹ.

- Các hoạt động văn hóa, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm

2. Phạm vi áp dụng:Trên địa bàn toàn xã

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/5/2020.

4. Đài truyền thanh xã, Trưởng 05 thôn: Có trách nhiệm thông báo để toàn thể nhân dân được biết và thực hiện nghiêm túc.

5.Đề nghị UBMTTQVN xã và các Hội đoàn thể xã tăng cường vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung liên quan về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chấp hành nghiêm các quy định.

6.Trưởng trạm Y tế xã có trách nhiệm chỉ đạo nhân viên Trạm và Y tế thôn phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo nội dung thông báo này.

Các vấn đề có liên quan đề nghị liên hệ số điện thoại:02353. 847487

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Green Blue Orange Back to Top